Έως €1200 + 220 Δωρεάν Περιστροφές
Κύριος Στρατηγικός στον τομέα του iGaming και Ασφάλειας των Online Καζίνο
Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτό διάβασμα

Όροι & προϋποθέσεις

Χρησιμοποιώντας τον προγραμματισμό του Live Casinos Greek, και σας έδωσε (ο “Πελάτης”) είναι 18 ετών ή περισσότερο, θα θεωρηθεί ότι έχετε δείξει ότι συμφωνείτε να πάτε στη συνοδευτική συμφωνία με το Live Casinos Greek και να αναγνωρίσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από το Live Casinos Greek. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία και συμβουλευτείτε τη νόμιμη καθοδήγηση στην αρμοδιότητά σας σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα προνόμια και τις δεσμεύσεις σας- φροντίστε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο για τα αρχεία σας.

Σκοπός της συμφωνίας 

Το κίνητρο πίσω από την παρούσα Συμφωνία είναι να ελεγχθεί η νόμιμη σύνδεση μεταξύ του Live Casinos Greek και του Χρήστη μόλις ο Χρήστης αποκτήσει τον προγραμματισμό του Live Casinos Greek από το athensclassicmarathon.gr. Ο ιστότοπος παραχωρεί έτσι στον Χρήστη μια ατομική, μη επιλεκτική, μη προσαρμόσιμη υπο-άδεια χρήσης του προϊόντος για να παίζει στη λέσχη τυχερών παιχνιδιών.

Δήλωση από τον χρήστη

Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι: 

  • Όλες οι πληροφορίες του Χρήστη που περιέχονται στο Έντυπο Εγγραφής που υποβάλλεται στο Live Casinos Greek είναι έγκυρες και σωστές. 
  • Ο Χρήστης θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή του προϊόντος για να στοιχηματίζει στο Διαδίκτυο για τη δική του ιδιωτική ατομική χρήση και όχι για οποιαδήποτε επιχειρηματική χρήση ή χρήση από άλλους. 
  • Η εμπορική χρήση του Live Casinos Greek αποκλείεται προσεκτικά. 
  • Για την πιο φοβερή πτυχή της διορατικότητάς του, ο χρήστης δεν αναιρεί κανέναν νόμο της πτέρυγας της πατρίδας του εφαρμόζοντας το προϊόν για να στοιχηματίσει στο Διαδίκτυο. 
  • Ο Χρήστης κατανοεί πλήρως τις τεχνικές, τους κανόνες και τα συστήματα στοιχημάτων μέσω του Διαδικτύου μέσω της χρήσης του προϊόντος. 
  • Ο χρήστης έχει πλήρη επίγνωση ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας μετρητών όταν στοιχηματίζει στο Διαδίκτυο μέσω της χρήσης του προϊόντος. 
  • Ο παίκτης αναγνωρίζει όλα τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων του παιχνιδιού, όπως τα πήρε στην εφαρμογή πελάτη από τον εργαζόμενο του παιχνιδιού Live Casinos Greek . Ο παίκτης αναγνωρίζει πλήρως και συμφωνεί ότι η γεννήτρια ακανόνιστων αριθμών του προϊόντος θα αποφασίσει το αποτέλεσμα των παιχνιδιών. 
  • Η πηγή των υποστηρίξεων που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για στοιχήματα στο Διαδίκτυο μέσω της χρήσης του προϊόντος δεν είναι παράνομη.

Δηλώσεις από Live Casinos Greek

Το Live Casinos Greek δηλώνει και εγγυάται ότι:

  • Η δραστηριότητα του Live Casinos Greek για το εικονικό στοίχημα σε λέσχη συντονίζεται σαφώς προς τους πελάτες που από τους νόμους της χώρας τους δεν απαγορεύεται να στοιχηματίζουν στο Διαδίκτυο μέσω της χρήσης του προϊόντος. Η Live Casinos Greek δεν παρέχει καμία προσδοκία να εξουσιοδοτήσει έναν χρήστη να εφαρμόσει το προϊόν για στοιχήματα στο Διαδίκτυο κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου στην επικράτεια του χρήστη. 
  • Χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη κρυπτογράφηση ιδιωτικού/δημόσιου κλειδιού, το Live Casinos Greek έχει καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια για να εγγυηθεί ότι όλοι οι κωδικοί πρόσβασης και τα ονόματα πελατών που χρησιμοποιεί ο Χρήστης είναι απολύτως ασφαλή από την πρόσβαση τρίτων, ενώ μετακινούνται στο Διαδίκτυο.

Κανόνες και οδηγίες 

Η χρήση του προϊόντος από τον Χρήστη θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τις αρχές και τις οδηγίες του Live Casinos Greek και θα διαχειρίζεται σύμφωνα με αυτές, όπως αναφέρονται στο προϊόν ή ενδεχομένως στον ιστότοπο του Live Casinos Greek στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των στρατηγικών στοιχημάτων, των κανόνων παιχνιδιού, των μεθόδων πληρωμής και των διακανονισμών των ανταμοιβών. 

Η λέσχη τυχερών παιχνιδιών διατηρεί οποιαδήποτε εξουσία χρειάζεται για να κλείσει οποιοδήποτε αρχείο στο οποίο δεν υπάρχει καμία ενέργεια μέσα σε 180 ημέρες. Η μη τοποθέτηση ενός στοιχήματος, η μη καταβολή μιας δόσης ή ανάληψης ή η μη πρόσβαση στο αρχείο, εντός αυτής της περιόδου, θεωρούνται ως συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά όχι μόνο, της αδρανοποίησης του αρχείου και, στη συνέχεια, κάθε ισορροπία παραιτείται.

Πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

Το Live Casinos Greek δεν θα είναι, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, υπεύθυνο για τυχόν επιδείξεις ή αποκλεισμούς που γίνονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (“ISP”) του Χρήστη με τον οποίο ο Χρήστης έχει συνάψει σύμβαση για πρόσβαση στο Live Casinos Greek (c), και το Live Casinos Greek δεν θα εμπλακεί σε οποιοδήποτε ζήτημα μεταξύ πελάτη και ISP, ούτε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις υποχρεώσεις του Χρήστη βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Πνευματικά δικαιώματα/εμπορικά σήματα 

Ο Πελάτης προσπαθεί να λάβει υπόψη του κάθε κατάλληλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δυνητικό απόθεμα που ταυτίζεται με τη δραστηριότητα Live Casinos Greek (c) και το προϊόν και να εφαρμόσει κάθε απαραίτητη σύνεση στη χρήση του κλειδιού κρυπτογράφησης και άλλων προσπαθειών ασφαλείας.

Κατάχρηση πελάτη 

Εάν το Live Casinos Greek δεχτεί ότι ένας χρήστης χειρίζεται ή προσπαθεί να χειραγωγήσει μια ανταμοιβή ή άλλη πρόοδο ή πιθανόν να επωφεληθεί από κακομεταχείριση ή απουσία ειλικρινούς εμπιστοσύνης από μια στρατηγική τυχερών παιχνιδιών που υιοθετείται από το Live Casinos Greek , τότε το Live Casinos Greek μπορεί, με απόλυτη προσοχή, να αρνηθεί, να διατηρήσει ή να αποσύρει από έναν χρήστη οποιαδήποτε ανταμοιβή ή άλλη πρόοδο ή να ακυρώσει οποιαδήποτε προσέγγιση σε σχέση με τον εν λόγω χρήστη, είτε για λίγο είτε για πάντα.

Διπλοί λογαριασμοί 

Η εγγραφή σας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο νόμιμο όνομά σας.Επιτρέπεται μόνο μία εγγραφή ανά πελάτη και κάποιες άλλες εγγραφές που ανοίγονται με τα ίδια ατομικά δεδομένα θα θεωρηθούν ως “αντιγραφή λογαριασμών”. Οι λογαριασμοί αντιγράφων θα κλείνουν από εμάς αμέσως και όλες οι ανταλλαγές που γίνονται στο λογαριασμό αντιγράφων θα μειώνονται. Οποιαδήποτε ανταμοιβή ή ανταμοιβή που έχετε αποκτήσει ή συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια του χρόνου που ο Διπλός Λογαριασμός ήταν δυναμικός θα παραιτηθεί. 

Οι εγγραφές που γίνονται με διάφορα ονόματα, ωστόσο από παρόμοια οικογένεια, υπολογιστή ή με χρήση ίδιων δεδομένων, όπως αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα θεωρούνται επίσης “Λογαριασμοί Αντιγραφής”. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περιορισμοί μπορεί να καταργηθούν όταν έχουμε λάβει επιβεβαίωση ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα εξαιρετικά άτομα στην οικογένεια, δίνοντας σε κάθε άτομο (κάτοχο λογαριασμού) αντίγραφα ταυτότητας με φωτογραφία και λογαριασμό κοινής ωφέλειας.

Τερματισμός

Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία ενημερώνοντας το Live Casinos Greek που έχει καταγραφεί σε έντυπη μορφή οποτεδήποτε, εάν ο Χρήστης δεν οφείλει μετρητά στο Live Casinos Greek υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Το Live Casinos Greek διατηρεί οποιαδήποτε εξουσία χρειάζεται για να τερματίσει την εγγραφή του Χρήστη, οποτεδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και συγκεκριμένα εάν υπάρξει μια εμφάνιση οποιασδήποτε κίνησης που μπορεί να βλάψει το Live Casinos Greek ή ενδεχομένως τα άτομα του, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε εκβιασμούς, κακομεταχείριση των ανταμοιβών και των διαφορετικών προόδων, ασήμαντες και ανεπιβεβαίωτες περιπτώσεις και κατάχρηση του προϊόντος της λέσχης τυχερών παιχνιδιών. 

Μετά το τέλος από τον Χρήστη ή το Live Casinos Greek όπως παραπάνω, το Live Casinos Greek θα προεξοφλήσει στον Χρήστη οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο αρχείο του Χρήστη πολύ πέρα από οποιοδήποτε ποσό, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο Live Casinos Greek (αν υπάρχει). Ανεξάρτητα από αυτό, η έκπτωση δεν θα υπερβαίνει την υποκείμενη κατάθεση που πραγματοποίησε ο Χρήστης. 

Η λήξη από τον Χρήστη ή το Live Casinos Greek , όπως προαναφέρθηκε, θα γίνεται χωρίς επιφύλαξη για την ανάκτηση από το ένα ή το άλλο μέρος οποιουδήποτε ποσού που νόμιμα οφείλεται από το άλλο μέρος για την τήρηση της παρούσας συμφωνίας.

Κατάλληλος νόμος/δικαιοδοσία 

Η παρούσα συμφωνία, η μετάφραση και η εκτέλεσή της, καθώς και η σύνδεση μεταξύ των συγκεντρώσεων, θα διαχειρίζονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους. 

Οποιαδήποτε υπόθεση ή αμφισβήτηση προκύψει είτε άμεσα είτε έμμεσα από την παρούσα συμφωνία, θα τεθεί υπό την επιτήρηση του αρμόδιου δικαστηρίου του έθνους του Παναμά, το οποίο δικαστήριο θα έχει επιλεγμένη δικαιοδοσία. Παρά τα προηγούμενα, το Live Casinos Greek διατηρεί το προνόμιο να οργανώσει οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες εναντίον του χρήστη υπό το άγρυπνο μάτι του αρμόδιου δικαστηρίου στην περιοχή του χρήστη ή κάπου αλλού.

Αλλαγές 

Η Live Casinos Greek διεκδικεί κάθε εξουσία να διορθώνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κάθε τόσο όπως κρίνει σκόπιμο. Οι πελάτες ενθαρρύνονται να ελέγχουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις όχι ακριβώς μία φορά κάθε μήνα στον ιστότοπο Live Casinos Greek για να μάθουν ποιες αναθεωρήσεις, εάν υπάρχουν, έχουν γίνει. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Live Casinos Greek ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ”, ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. 

Ποντάρετε με το κεφάλι σας και όχι πάνω από αυτό. ΕΜΕΊΣ ΣΤΟ Live Casinos Greek ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΑΚΡΆΔΑΝΤΑ ΌΤΙ ΑΝ ΝΟΜΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΕΣΕΊΣ Ή ΚΆΠΟΙΟ ΣΤΕΝΌ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΆΣ ΣΑΣ ΈΧΕΙ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΌΓΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ. ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ https://livecasinosgreek.com/about-us/contacts/.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος είναι ένας διακεκριμένος εμπειρογνώμονας στον τομέα του iGaming, με βαθιά γνώση των online παιχνιδιών καζίνο και των στρατηγικών στοιχηματισμού. Αναγνωρισμένος για την αναλυτική του ικανότητα και την εστίασή του στα μοτίβα και τις πιθανότητες των παιχνιδιών, ο Αλφόνσο προσφέρει εξειδικευμένες και ασφαλείς συμβουλές στους παίκτες. Η εμπειρογνωμοσύνη του περιλαμβάνει τη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών, την κυβερνοασφάλεια και το υπεύθυνο παιχνίδι, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προοπτική για το κοινό του athensclassicmarathon.gr. Το έργο του αντικατοπτρίζει έναν μοναδικό συνδυασμό τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και δέσμευσης για δίκαια και ηθικά τυχερά παιχνίδια.

4.9
100% μέχρι €500 + 200 FS + 1 καβούρι μπόνους